Universitetet i Oslo Velkommen til Pedagogisk Profil
Annonsering i Pedagogisk Profil
 
 
Ønsker du/dere å annonsere i Pedagogisk Profil - papirutgaven?
Pedagogisk Profil er et studentdrevet tidsskrift, utgitt ved Det utdannings-vitenskaplige fakultet, Universitetet i Oslo.

Pedagogisk Profil har et opplag på ca 1300 eks. pr nummer, med 4 utgivelser pr. år.

Vår målgruppe er først og fremst fakultetes studenter og ansatte, hvilket omfatter studieretningene pedagogikk, spesialpedagogikk og lærerutdanning/skoleutvikling. I tillegg har vi en del eksterne abonnenter, såvel privatpersoner som institusjoner, spredt utover landet.

Pedagogisk Profil kan tilby helsides og halvsides annonser, enkeltannonser og ettårsavtaler.

Ettårig avtale med helsides annonsering
- 4 nummer
kr. 5000,-
Helsides annonse i ett nummer

kr. 1500,-
Ettårig avtale med halvsides annonsering
- 4 nummer
kr. 3000,-
Halvsides annonse i ett nummer kr. 1000,-

Gi oss en rask tilbakemelding, så får vi deg/dere med allerede i neste nummer.
(Vi lager ikke annonser selv, prisene gjelder annonser uten farger)

Vi kan nås på følgende alternativer:

Postadressen:
Pedagogisk Profil
Pb. 1092 Blindern
0317 Oslo

E-post:
profil-red@ped.uio.no

Telefon:
22 85 53 21
Hjem | Statutter | Annonsering | Abonnement | Nye medarbeidere | Arkiv (Ufullstendig)

Pedagogisk Profil | Postboks 1092 Blindern 0317 Oslo | Telefon 22 85 53 21 | profil-red@ped.uio.no
Besøksadresse 1. etg. Helga Engs hus - innerst i kantina | Webmaster: mariuso@student.uv.uio.no

Valid HTML 4.01! Copyright © 2004 Pedagogisk Profil
UV-fakultetet Universitetet i Oslo
Valid CSS!